Hirtshals Kirkecenter er det administratime kontor for Horne og Asdal sogne.
Her sidder Regnskabsfører og kordegn Bente Andersen, som I kan kontakte vedrørende fødsel, dåb, vielser og dødfald/begravelser. I kan også kontakte Bente, hvis I ønsker at melde jer ind i Folkekirken.

 

Det er selvfølgelig også muligt at kontakte sognepræst Liselotte Wiemer vedrørende spørgsmål.

 

https://www.facebook.com/horneogasdal.kirker